Biološko pročišćavanje s aktivnim muljem II i III stupnja

Biološko pročišćavanje s aktivnim muljem je klasični postupak obrade voda te je i dalje najrasprostranjeniji način pročišćavanja otpadnih voda kojeg karakterizira pouzdanost i jednostavnost rada.

Intenzivnim unosom zraka u odgovarajućem volumenu uz posebnu brigu oko razvoja optimalne morfologije aktivnog mulja osigurava se efikasno pročišćavanje otpadnih voda.

Obrada vode se može izvesti ili u otvorenim bazenima radi lakšeg servisa ili u zatvorenim podzemnim građevinama, pri čemu je samo elektro oprema nadzemno, a svi ostali dijelovi podzemno. Gornje površine mogu biti zazelenjene čime se izbjegava utjecaj na prostor.

Projektiranjem uređaja uz dogradnju spremnika za denitrifikaciju, doziranje sredstva za taloženje ukupnog fosfora te ugradnju UV lampi osiguravamo po potrebi i treći stupanj pročišćavanja koje odlikuju propisane vrijednosti za ukupni fosfor Puk < 2 mg/l i ukupni dušik Nuk < 15 mg/l te propisani broj bakterija u slučaju kada se voda ispušta u obalno područje.

Design & development: MULTILINK / m:web