Proizvodi

Prije projektiranja i izgradnje uređaja prvo uzorkujemo otpadnu vodu, ispitamo je u vlastitom laboratoriju i odaberemo optimalnu koncepciju pročišćavanja koja će biti sukladna propisanim zakonskim uvjetima.

Odabrana metoda pročišćavanja mora biti efikasna i troškovno prihvatljiva za korisnika.

Vrste pročišćavanja otpadnih voda:

  • Mehaničko ili prethodno pročišćavanje, koje se provodi sa ciljem eliminacije krutih tvari koje ometaju daljnje pročišćavanje otpadnih voda,
  • Fizikalno-kemijsko pročišćavanje teži dodatnoj obradi u cilju bistrenja vode i postizanja propisanih parametara suspendiranih tvari, pH, teških metala, anionskih detergenata i ostalih tvari pogodnih za obradu postupkom koagulacije i flokulacije,
  • Biološko pročišćavanje sa aktivnim muljem II i III stupnja se provodi kod fekalnih i industrijskih otpadnih voda koje sadrže otopljene tvari visokog opterećenja kao što su otpadne vode iz klaonica, vode od prerade riba, pivovare itd.,
  • Dodatno pročišćavanje s UV dezinfekcijom ima za cilj smanjiti broj bakterija na minimum koji će biti prihvatljiv za ponovnu uporabu vode za navodnjavanje, ali pod strogo propisanim uvjetima,
  • Obrada mulja i dehidracija su procesi koji imaju za cilj smanjenje količine mulja, a time i smanjenje troškova obrade otpadnih voda,
  • Pročišćavanje zraka se javlja kao potreba u posebnim situacijama kod pumpnih stanica i na dijelu uređaja prije intenzivne aeracije otpadne vode.

Svaki uređaj se prilagođava željama klijenta! Time omogućavamo ponovno korištenje pročišćene vode za zalijevanje zelenih površina ili pranje prilaznih putova.

Ponovnom uporabom pročišćene dezinficirane vode štedimo novac, štitimo prirodu i osiguravamo bolju budućnost!

Design & development: MULTILINK / m:web