Usluge

Pod uslugama podrazumijevamo:

  • Izradu tehnološke dokumentacije u koje ubrajamo dokumentaciju potrebnu za izdavanje/produženje/izmjenu Vodopravne dozvole, elaborate pročišćavanja, optimiranja, testiranja obradivosti otpadnih voda u laboratorijskima uvjetima itd.
  • Servis i održavanje opreme
  • Izrada separatora i mastolova
  • Izrada crpnih stanica
  • Izrada sustava za neutralizaciju otpadnih voda

Rad uređaja i njegova efikasnost direktno je ovisna o redovnom servisiranju opreme. Puštanjem uređaja u rad preuzimamo na sebe odgovornost pravilnog rada uređaja i redovnog godišnjeg servisa opreme. U slučaju bilo kakve neusklađenosti u radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u roku 24 do 48 sati dolazimo na lokaciju i zajednički rješavamo uzrok problema.

Design & development: MULTILINK / m:web