Contact

EKO Projekt d.o.o.
Adresa: Zagrebačka 5, 51000 Rijeka
Porezni broj:01869663
OIB:12662169886
Žiro račun: 2402006-1100419855 (Erste & Steiermarkische Bank)
Tel: 051 312 080 | 091 414 0766 (direktor) | 091 589 5932 (inženjer) | 91 228 5686 (računovodstvo)
E-mail: info@ekoprojekt.hr

Write to us

Design & development: MULTILINK / m:web